slika.jpg

 

 

LETNA ČLANARINA
- 20,00
PLESNI VRTEC 
4 vaje x 45 min / 1 mesec 25,00
MALA PLESNA ŠOLA 4 vaje x 45 min / 1 mesec 25,00
MALA ŠOLA STEPA
4 vaje x 45 min / 1 mesec 25,00
POP - začetna, nadaljevalna 4 vaje x 45 min / 1 mesec    25,00
HIP HOP - otroci 1 x tedensko (Sevnica) 4 vaje x 60 min / 1 mesec  30,00 
HIP HOP - otroci 2 x tedensko (Krško, Brežice) 8 vaj x 60 min / 1 mesec  45,00 
HIP HOP - pionirji/mladinci rekreativna skupina
8 vaj x 60 min / 1 mesec 45,00
HIP HOP - pionirji/mladinci tekmovalna skupina  8 vaj x 90 min / 1 mesec
55,00
STEP - rekreativna skupina 4 vaj x 60 min / 1 mesec 30,00
STEP - tekmovalna skupina 8 vaj x 90 min / 1 mesec 55,00
JAZZ otroci 8 vaj x 60 min / 1 mesec 45,00
JAZZ pionirji/mladinci 8 vaj x 90 min / 1 mesec 55,00
JAZZ člani - tekmovalna skupina 8 vaj x 90 min / 1 mesec 55,00
ST in LA - tekmovalna skupina
8 vaj x 60 min / 1 mesec 45,00
HIP HOP ODRASLI
8 vaj x 90 min / 1 mesec 55,00
STEP ODRASLI
4 vaje x 60 min / 1 mesec 30,00
FUNKY SWING VADBA 4 vaje x 60 min / 1 mesec 30,00
ORIENTALSKI PLESI - začetna
4 vaje x 60 min / 1 mesec 30,00
INDIVIDUALNA URA - člani kluba 1 vaja x 45 min 25,00

DOPLAČILO ZA DODATNI PROGRAM

(druga plesna zvrst, mala skupina)

  15,00 / program

POSAMEZNI OBISK REDNIH PROGRAMOV

1 vaja x 45 min

1 vaja x 60 min

1 vaja x 90 min

8,00

10,00

15,00

 

REKREATIVNI PROGRAMI (izvajalec STEPS d.o.o.)

 

PLESNA REKREACIJA – 1 obisk za par 1 vaja x 90 min 7,00
INDIVIDUALNA URA 1 vaja x 45 min 35,00
INDIVIDUALNA URA 5x 5 vaj x 45 min 155,00
INDIVIDUALNA URA - 2 PARA 1 vaja x 45 min 45,00
INDIVIDUALNA URA - 3 PARI 1 vaja x 45 min 53,00
INDIVIDUALNA URA - 4 PARI 1 vaja x 45 min 63,00
PLESNI TEČAJI ZA MLADINO IN ODRASLE na osebo
(družabni plesi, salsa in swig; začetni, nadaljevalni, izpopolnjevalni)
8 vaj x 90 min / 2 meseca

70,00

 

dijaki, študenti na osebo 8 vaj x 90 min / 2 meseca 60,00

 

NAJEM PLESNE DVORANE  60 min 18,00

 

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

 

Posebni popusti za - družinski popust: drugemu članu družine, ki ima cenejši program, pripada 40% popust, tretji član, ki ima najcenejši program, ima 60% popust. 

 

Ponujamo vam 3 možnosti plačila rednih klubskih programov:

- Letno plačilo (10% popust) - plačilo zapade 15.9.

- Polletno plačilo (5% popust) - 1. plačilo zapade 15.9., 2. plačilo zapade 15.2.

- Mesečna plačila - plačila se izvajajo na prvi vaji za tekoči mesec

 

Cenik velja od 01.09.2023 do preklica.

 

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA

 

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji Plesnega kluba Lukec (v nadaljevanju društvo) urejajo način poslovanja društva in zavezujejo vsakega, ki je z društvom v pogodbenem razmerju.

 

Pogodbeno razmerje med društvom, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno pristopno izjavo. Pristopne izjave stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med društvom in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.

 

Za mladoletne osebe mora pristopno izjavo izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe oz. stranko.

 

2. INFORMACIJE

Informacije o pričetku, trajanju tečajev, učitelju, ceni programov lahko dobite:

• na www.lukec.net

• po telefonu 070 708 808 – strokovni vodja programov Sebastijan Vodlan

• osebno, na recepciji PK Lukec, Ulica mladinskih delavnih brigad 2, 8273 Leskovec pri Krškem v času uradnih ur, od 16h do 20h.

• na naslov Plesni klub Lukec, Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško

• na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

3. VPIS IN PRIJAVA

Vpis poteka preko spletne strani, telefona ali osebno na recepciji kluba. Ob prvem vpisu vsak član izpolni pristopno izjavo. Obstoječi člani, ki se ponovno vpisujejo, nove pristopne izjave ne rabijo izpolnjevati. Z pristopno izjavo ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za nepolnoletne člane izjavo podpiše starš ali skrbnik, za člane od 14 let naprej pa član sam. Prijava v program plesnega krožka lahko poteka preko oddane prijavnice na šoli ali vrtcu ali preko oddane elektronske prijavnice na spletni strani www.lukec.net. Prijava se smatra kot veljavna, v kolikor je vpisano tudi ime starša ali skrbnika ter je poslana iz vidnega IP naslova. Vadeči v programih plesni krožek niso člani društva, za obiskovanje programa ni potrebno plačilo članarine in ni potrebno izpolniti pristopne izjave. 

 

4. CENIK STORITEV

Cenik je na voljo na spletni strani www.lukec.net. Kljub temu, da je cena tečaja objavljena za posamezni mesec, gre za celoletni plesni program, katerega plačilo je razdeljeno na posamezne mesečne obroke. O višini letne članarine in mesečnega obroka vadnine odloča Izvršni odbor. Vsak član mora ob vpisu poravnati letno članarino in vadnino. Vadnina se plačuje v mesečnih obrokih za tekoči mesec do roka plačila na računu. Cena letne vadnine zajema 40 tednov vaj, v katere sta vključena tudi dva zaključna nastopa. V ceno niso vštete vaje med šolskimi počitnicami. Zaradi praznikov in dela prostih dnevov je dopustno odstopanje največ 5 % vaj.

 

5. NAČIN PLAČILA

Plačila mesečnih obveznosti se izvajajo v gotovini na recepciji kluba na prvi vaji za tekoči mesec. Letna članarina se poravna na prvi vaji v mesecu septembru. Mesečna vadnina za tekoči mesec mora biti poravnana najkasneje do 15. v mesecu. 

 

6. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Posamezna odsotnost od vaj se v ceni letne vadnine ne upošteva, saj se plačuje program, ki ga član kljub odsotnosti osvoji. Upoštevamo le odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe vendar samo ob predložitvi zdravniškega potrdila in sicer za odsotnost:

 • • pri 1x tedenskih programih upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je enaka ali daljša od dveh tednov
 • • pri 2x ali več tedenskih programih upoštevamo neprekinjeno odsotnost najmanj treh zaporednih vaj
 • • pri izvajanju plesnega krožka na OŠ in VVZ upoštevamo neprekinjeno odsotnost treh ali več tednov

Posameznih odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo. 

 

Vsako morebitno daljšo odsotnost je potrebno pisno javiti pred odsotnostjo ali največ 1 teden po odsotnosti na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., le tako se lahko upošteva popust, ki se obračuna v naslednjem mesecu. Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati vaj, po pogovoru učitelja s starši zaračunamo število opravljenih vaj po ceniku, preostanek denarja vrnemo.

 

7. VIŠINA OBRAČUNANEGA POPUSTA ZARADI NAJAVLJENE ODSOTNOSTI

Popust za upravičene odsotnosti se obračunajo na izdani položnici v naslednjem mesecu, ki sledi odsotnosti. Priznavajo se naslednji popusti

 • • pri 1x tedenskih programih – 20% popusta na posamezno vajo
 • • pri 2x ali več tedenskih programih – 10 % popusta na posamezno vajo
 • • pri izvajanju plesnega krožka na OŠ in VVZ – 10% popusta na posamezno vajo v enem obračunskem obdobju (8 vaj)

V primeru družinskih ali drugih popustov, se popusti med seboj ne seštevajo. Upošteva se večji pripadajoči popust. 

 

8. IZPIS

Izpis iz posameznega programa je možen na podlagi pisne odpovedi na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno na recepciji kluba.

 

9. OBISK TRENINGOV

Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred začetkom v telovadni opremi in ČISTI OBUTVI, NAMENJENI SAMO ZA NOTRANJO UPORABO. Ob prihodu mora vsak član najprej na recepciji s člansko kartico potrditi prisotnost. Uporaba članske kartice je obvezana, v nasprotnem primeru lahko receptor zavrne obisk treningov. Predšolske in šolske otroke starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega dela.

 

10. TRAJANJE PROGRAMOV

Trajanje posameznih treningov je navedeno v opisu programov, na spletni strani. Programi potekajo v obliki celoletnega dela, razdeljeni na posamezne mesece. Lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko, vezani pa so na šolsko leto. Vaje lahko obsegajo 45, 60 ali 90 minut dela.

 

11. URNIK

Plesni klub Lukec se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. Urnik programov je objavljen na spletni strani. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo. Če ni možno urediti nadomeščanja odpadlih vaj zaradi odsotnosti učitelja, se popust za te vaje upošteva v naslednjem mesecu. 

 

12. UPORABA DVORAN

Razpoložljivost oziroma zasedenost dvoran je razvidna iz objavljenega urnika. Člani lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev. Člani in učitelji lahko v uporabo dobijo dvorane tudi v prostih terminih. Rezervacije se opravijo pri strokovnem vodji programov na telefon 070 708 808 ali mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vsem tekmovalnim skupinam pripada dodatna uporaba dvorane vsaj 1 x tedensko ob prostih terminih. Za uporabo dvorane izven rednih treningov se na recepciji vodi evidenca v katero se vpiše datum, ura, dvorana, skupina/posameznik ter vpis odgovorne osebe. Po uporabi je vedno potrebno ugasniti ozvočenje, luči ter zapreti okna. 

 

13. ČISTOČA DVORAN

V dvorane člani vstopajo z ustrezno obutvijo, to pomeni preobuti v čisto obutev in namenjeno samo za notranjo uporabo. V dvoranah je prepovedano vnašanje hrane in pijače, razen bidonov. 

 

14. ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE

Udeležba na plesnih vajah in treningih je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.

 

15. GARDEROBA

Garderoba je na voljo v prostorih Plesnega kluba Lukec in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na recepciji.

 

16. POZABLJENE STVARI

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo. Vse najdene predmete shranjujemo in jih hranimo do konca šolskega leta, potem jih oddamo v dobrodelne organizacije. 

 

17. POGODBENO RAZMERJE

Smatra se, da je pogodba o izvajanju storitev sklenjena, ko član oz. uporabnik plača letno članarino. Navedeni »Splošni pogoji« so sestavni del te pogodbe.

 

18. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom pristopne izjave dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov za interno uporabo (vodenje evidenc, prijava na razpise ter obveščanje o vadbi) ter obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropske Uredbe GDPR. PK Lukec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov. Podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretjim nepooblaščenim osebam. S podpisom pristopne izjave dovoljujete uporabo foto in video materiala nastalega v okviru dejavnosti društva (na vajah, nastopih…) za namene propagande in promocije društva na internetu, medijih in publikacijah društva. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesni klub Lukec je Sebastijan Vodlan. Na njega se lahko obrnete preko telefona 070 708 808 in na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..   

 

Lukec dogaja

 • Lukci zaplesali na Križevci Dance cup-u

  06.04. in 07.04.2024 so se plesalci Plesnega kluba Lukec že tradicionalno udeležili festivala Križevci Dance Cup-a v Križevcih, Hrvaška.

   

  Festivala se je udeležilo preko 110 plesalcev Plesnega kluba Lukec Krško in Brežice ter nekaj njihovih navijačev.

  Preberite več ...  
 • 23.3.2024 se je plesalo na Dance Star Celje

  Za konec marca se je zopet plesalo v Celju, tokrat na Dance star Celje.

  Preberite več ...  
.

Izberite svoj stil. Bodite to, kar ste.

2
0
2
4
Krizevci Dance Cup
07.04.2024
Samo Ples Samobor
23.03.2024
Dance Star Celje
23.03.2024
MDF Lukec Open
11.02.2024
2
0
2
3
Christmas Fest Zagreb
16.12.2023
Dance Fest NM
25.11.2023
IDO SP LASKO
15.11.2023
POLETNE PRODUKCIJE
21.06.2023
IDC KRK
18.06.2023
DP UPZS
04.06.2023
Rolly Dance Open
28.05.2023
DP hip hop 2023
21.05.2023
Libero Dance Fest
23.04.2023
Kings of Style
16.04.2023
Samoples 2023
02.04.2023
UPZS Pokal Slovenije
05.03.2023
MDF LUKEC OPEN
12.02.2023
2
0
2
2
December 2022
23.12.2022
LIBERO DANCE FEST FALL EDITION
26.11.2022
SP STREET DANCE
04.09.2022
EP HIP HOP 2022
05.07.2022
DP PZS 2022
28.06.2022
POLETNE PRODUKCIJE
22.06.2022
IDC KRK 2022
12.06.2022
DP UPZS 2022
28.05.2022
ROLLY DANCE OPEN
21.05.2022
KRIZEVCI DANCE CUP
23.04.2022
LIBERO DANCE FEST 2022
10.04.2022
SPREJEM PLESALCEV
14.03.2022
MDF LUKEC OPEN 2022
12.03.2022
2
0
2
1
DECEMBER 2021
23.12.2021
SP STREET 2021
30.10.2021
SP WADF MODERN 2021
16.10.2021
EP v hip hopu
11.09.2021
Zakljucek sezone
01.07.2021
DP PZS
30.06.2021
DP UPZS
05.06.2021
Kings of style
31.05.2021
Rolly Dance Open
22.05.2021
Zimska video produkcija
12.01.2021
2
0
2
0
Snemanje produkcijskega videa
05.07.2020
MDF LUKEC OPEN
05.02.2020
MDF LUKEC 2020
00.00.2020
2
0
1
9
ZAGREB CHRISTMAS BALL
22.12.2019
BODI ZVEZDA
19.12.2019
WADF SP 2019
17.11.2019
IDGP SISAK 2019
09.11.2019
ESDC OSIJEK 2019
29.10.2019
SP HIP HOP 2019
17.10.2019
SP STREET 2019
21.09.2019
DP MTP 2019
30.06.2019
POLETNE PRODUKCIJE 2019
20.06.2019
IDC KRK 2019
09.06.2019
UHVATI RITAM 2019
02.06.2019
ROLLY 2019
18.05.2019
KINGS OF STYLE 2019
06.04.2019
LIBERO DANCE FEST 2019
30.03.2019
PT MTP LITIJA 2019
24.03.2019
MDF LUKEC OPEN 2019
10.02.2019
2
0
1
8
ZIMSKA DEZELA 2018
19.12.2018
DANCE FEST NOVI SAD 2018
18.11.2018
SP HIP HOP 2018
23.10.2018
DP 2018
29.06.2018
POLETNE PRODUKCIJE 2018
20.06.2018
UHVATI RITAM 2018
03.06.2018
8. PT V MTP 2018
27.05.2018
Rolly Dance Open 2018
19.05.2018
6. PT MTP 2018
22.04.2018
Kings of Style 2018
08.04.2018
DanceStar Avstrija 2018
18.03.2018
MDF Lukec Open 2018
04.02.2018
1. Pokalni turnir 2018
29.01.2018
2
0
1
7
NAJLEPSI MESEC 2017
21.12.2017
Dance Fest Novi Sad 2017
19.11.2017
SP HIP HOP Copenhagen
17.10.2017
KV SLP Race
14.10.2017
SP V STREET SHOWU
23.09.2017
DP MTP 2017
30.06.2017
Poletna produkcija
21.06.2017
EP hip hop
18.06.2017
EP v stepu
10.06.2017
PT Ljubljana
28.05.2017
Uhvati Ritam Beograd
21.05.2017
PT MARIBOR
23.04.2017
DanceStar Avstrija
09.04.2017
WDT Lignano 2017
26.03.2017
PT v MTP NM
19.03.2017
KV v ST in LA plesih LJ
18.03.2017
MDF - LUKEC OPEN 2017
04.02.2017
2
0
1
6
Novoletna predstava PLESNA ULICA
22.12.2016
SP v stepu 2016
03.12.2016
Dance Fest Novi Sad
20.11.2016
Pokalni turnir Brezice
13.11.2016
KV-ST-IN-LA-LJUBLJANA
15.10.2016
SARDINIJA
16.09.2016
DP HIP HOP
27.06.2016
DP STEP
20.06.2016
PRODUKCIJA
17.06.2016
BEOGRAD
07.06.2016
TEKMA
.04_19.2016
PT BREZICE
11.04.2016
LIGNANO
28.03.2016
PODELITEV PZS
08.03.2016
2
0
1
5
MASA IN MEDO
23.12.2015
SP STEP
04.12.2015
DF NOVI SAD
23.11.2015
1 PT DOBROVA
11.09.2015
EP STEP
06.07.2015
DP HIP HOP
29.06.2015
DP STEP
22.06.2015
PRODUKCIJA
17.06.2015
WDSF LUKEC OPEN
15.06.2015
PT
25.05.2015
LIGNANO IZBOR
29.04.2015
PT MINIMUNDO
16.04.2015
PT
13.04.2015
DANCE STAR ZAGREB
30.03.2015
PT BREŽICE
10.02.2015
KV ST LA
27.01.2015
2
0
1
4
novoletna produkcija
23.12.2014
SP STEP
08.12.2014
PT
08.11.2014
EP HIP HOP
16.07.2014
DP STEP
30.06.2014
DP HIPHOP
23.06.2014
PRODUKCIJA
21.06.2014
HASKOVO
16.06.2014
WDSF
09.06.2014
RIMINI
26.05.2014
01genskupina.png03tips.gif05hesspas.png06igmapas.png08petka.jpg09kskk.jpg10mabat.png11obcinabrezice.jpg12obcinapas.png13obcinasevnic.jpg14pasicaDISSHI.png15peta.jpg17spin.png18triglav.png19viig.jpg20vovk.jpg21rudar_senovo.png22bubka-bar.png24obzornik.png25gofar-tisk.jpgelmont.pnggen-i.pnggmt.pngihs.pngnumip.png

 

PLESNI KLUB LUKEC
Cesta krških žrtev 135c
8270 Krško

Naslov plesne dvorane in pisarne

 

Poslovna stavba KUBUS - AVTO KRKA,

1. nadstropje
Ul. mladinskih delavnih brigad 2

8273 Leskovec pri Krškem
Tel: 07 49 05 065
E-mail: info@lukec.net

E-novice

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Plesni klub Lukec © Vse pravice pridržane. - 5ka.Agencija