LETNA ČLANARINA
- 20,00
PLESNI VRTEC 
4 vaje x 45 min / 1 mesec 22,00
MALA PLESNA ŠOLA 4 vaje x 45 min / 1 mesec 25,00
MALA ŠOLA STEPA
4 vaje x 45 min / 1 mesec 25,00
POP - začetna, nadaljevalna 4 vaje x 45 min / 1 mesec    25,00
HIP HOP - otroci 4 vaj x 60 min / 1 mesec  25,00 
HIP HOP - otroci 8 vaj x 60 min / 1 mesec  35,00 
HIP HOP - rekreativna skupina
8 vaj x 60 min / 1 mesec + freestyle + kondicija 40,00
HIP HOP - tekmovalna skupina  8 vaj x 90 min / 1 mesec + freestyle + kondicija
50,00
STEP - rekreativna skupina 8 vaj x 60 min / 1 mesec + freestyle + kondicija 40,00
STEP - tekmovalna skupina 8 vaj x 90 min / 1 mesec + freestyle + kondicija 50,00
JAZZ otroci 4 vaje x 90 min / 1 mesec 30,00
JAZZ pionirji/mladinci 8 vaj x 90 min / 1 mesec + freestyle + kondicija 50,00
JAZZ člani - tekmovalna skupina 8 vaj x 90 min / 1 mesec + freestyle + kondicija 50,00
ST in LA - tekmovalna skupina
8 vaj x 60 min / 1 mesec + freestyle + kondicija 40,00
HIP HOP ODRASLI
8 vaj x 90 min / 1 mesec + freestyle + kondicija 50,00
STEP ODRASLI
4 vaje x 60 min / 1 mesec 25,00
ORIENTALSKI PLESI - začetna
4 vaje x 60 min / 1 mesec 25,00
ORIENTALSKI PLESI - nadaljevalna
4 vaje x 90 min / 1 mesec 
36,00
INDIVIDUALNA URA - člani kluba 1 vaja x 45 min 25,00
INDIVIDUALNA URA – SOLO člani kluba 1 vaja x 45 min 20,00

 

REKREATIVNI PROGRAMI (izvajalec STEPS d.o.o.)

 

PLESNA REKREACIJA – 1 obisk za par 1 vaja x 90 min 7,00
INDIVIDUALNA URA 1 vaja x 45 min 30,00
INDIVIDUALNA URA 5x 5 vaj x 45 min 135,00
INDIVIDUALNA URA - 2 PARA 1 vaja x 45 min 40,00
INDIVIDUALNA URA - 3 PARI 1 vaja x 45 min 48,00
INDIVIDUALNA URA - 4 PARI 1 vaja x 45 min 58,00
INDIVIDUALNA URA (pred poroko) 1 vaja x 45 min 27,00
INDIVIDUALNA URA (pred poroko) 5x 5 vaj x 45 min 120,00
PLESNI TEČAJI ZA MLADINO IN ODRASLE na osebo
(družabni plesi, salsa in swig; začetni, nadaljevalni, izpopolnjevalni)
8 vaj x 90 min / 2 meseca

70,00

 

dijaki, študenti na osebo 8 vaj x 90 min / 2 meseca 60,00

 

NAJEM PLESNE DVORANE  60 min 15,00

 

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

 

Posebni popusti za člane:

- družinski popust - za dva ali več vpisanih otrok vam priznamo 30 % popust,
- količinski popust - ob istočasnem vpisu v dva ali več programov, vam na cenejše programe priznamo 50 % popust.

 

Ponujamo vam 3 možnosti plačila rednih klubskih programov:

- Letno plačilo (10% popust*) - plačilo zapade 15.9.

- Polletno plačilo (5% popust*) - 1. plačilo zapade 15.9., 2. plačilo zapade 15.2.

- Mesečna plačila - plačila se izvajajo na prvi vaji za tekoči mesec

*v primeru družinskega 30% popusta, dodatni popusti na letno in polletno plačilo ne veljajo. 

 

Cenik velja od 01.09.2021 do preklica.

 

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA

 

INFORMACIJE

Informacije o pričetku, trajanju tečajev, učitelju, ceni programov lahko dobite:

• na www.lukec.net

• po telefonu 070 708 808 – strokovni vodja programov Sebastijan Vodlan

• osebno, na recepciji PK Lukec, Ulica mladinskih delavnih brigad 2, 8273 Leskovec pri Krškem v času uradnih ur, od 16h do 20h.

• na naslov Plesni klub Lukec, Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško

• na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

VPIS

Vpis poteka preko spletne strani, telefona ali osebno na recepciji kluba. Ob vpisu vsak član izpolni pristopno izjavo. Z pristopno izjavo ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za nepolnoletne člane izjavo podpiše starš ali skrbnik, za člane od 14 let naprej pa tudi član sam.

 

CENIK STORITEV

Cenik je na voljo na spletni strani www.lukec.net. Kljub temu, da je cena tečaja objavljena za posamezni mesec, gre za celoletni plesni program, katerega plačilo je razdeljeno na posamezne mesečne obroke. O višini letne članarine in mesečnega obroka vadnine odloča Izvršni odbor. Vsak član mora ob vpisu poravnati letno članarino in vadnino. Vadnina se plačuje v mesečnih obrokih za tekoči mesec do roka plačila na računu. Cena letne vadnine zajema 40 tednov vaj, v katere sta vključena tudi dva zaključna nastopa. V ceno niso vštete vaje med šolskimi počitnicami. Zaradi praznikov in dela prostih dnevov je dopustno odstopanje največ 5 % vaj.

 

NAČIN PLAČILA

Plačila mesečnih obveznosti se izvajajo v gotovini na recepciji kluba na prvi vaji za tekoči mesec. Letna članarina se poravna na prvi vaji v mesecu septembru. Mesečna vadnina za tekoči mesec mora biti poravnana najkasneje do 15. v mesecu. 

 

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Posamezna odsotnost od vaj se v ceni letne vadnine ne upošteva, saj se plačuje program, ki ga član kljub odsotnosti osvoji. Upoštevamo le odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe vendar samo ob predložitvi zdravniškega potrdila in sicer za odsotnost treh zaporednih vaj ali več. Posameznih odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo. Vsako morebitno daljšo odsotnost je potrebno pisno javiti na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., le tako se lahko upošteva popust, ki se obračuna v naslednjem mesecu. 

 

Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati vaj, po pogovoru učitelja s starši zaračunamo število opravljenih vaj po ceniku, preostanek denarja vrnemo.

 

IZPIS

Izpis iz posameznega programa je možen na podlagi pisne odpovedi na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno na recepciji kluba. 

 

OBISK TRENINGOV

Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred začetkom v telovadni opremi in ČISTI OBUTVI, NAMENJENI SAMO ZA NOTRANJO UPORABO. Ob prihodu mora vsak član najprej na recepciji s člansko kartico potrditi prisotnost. Predšolske in šolske otroke starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega dela.

 

TRAJANJE PROGRAMOV

Trajanje posameznih treningov je navedeno v opisu programov, na spletni strani. Programi potekajo v obliki celoletnega dela, razdeljeni na posamezne mesece. Lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko, vezani pa so na šolsko leto. Vaje lahko obsegajo 45, 60 ali 90 minut dela.

 

URNIK

Plesni klub Lukec se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. Urnik programov je objavljen na spletni strani. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo. Če ni možno urediti nadomeščanja odpadlih vaj zaradi odsotnosti učitelja, se popust za te vaje upošteva v naslednjem mesecu. 

 

UPORABA DVORAN

Razpoložljivost oziroma zasedenost dvoran je razvidna iz objavljenega urnika. Člani lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev. Člani in učitelji lahko v uporabo dobijo dvorane tudi v prostih terminih. Rezervacije se opravijo pri strokovnem vodji programov na telefon 070 708 808 ali mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vsem tekmovalnim skupinam pripada dodatna uporaba dvorane vsaj 1 x tedensko ob prostih terminih. Za uporabo dvorane izven rednih treningov se na recepciji vodi evidenca v katero se vpiše datum, ura, dvorana, skupina/posameznik ter vpis odgovorne osebe. Po uporabi je vedno potrebno ugasniti ozvočenje, luči ter zapreti okna. 

 

ČISTOČA DVORAN

V dvorane člani vstopajo z ustrezno obutvijo, to pomeni preobuti v čisto obutev in namenjeno samo za notranjo uporabo. V dvoranah je prepovedano vnašanje hrane in pijače, razen bidonov. 

 

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

 

GARDEROBA

Garderoba je na voljo v prostorih Plesnega kluba Lukec in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na recepciji.

 

POZABLJENE STVARI

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo. Vse najdene predmete shranjujemo in jih hranimo do konca šolskega leta, potem jih oddamo v dobrodelne organizacije. 

 

POGODBENO RAZMERJE

Smatra se, da je pogodba o izvajanju storitev sklenjena, ko član oz. uporabnik plača letno članarino. Navedeni »Splošni pogoji« so sestavni del te pogodbe.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom pristopne izjave dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov za interno uporabo (vodenje evidenc, prijava na razpise ter obveščanje o vadbi) ter obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropske Uredbe GDPR. PK Lukec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov. Podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretjim nepooblaščenim osebam. S podpisom pristopne izjave dovoljujete uporabo foto in video materiala nastalega v okviru dejavnosti društva (na vajah, nastopih…) za namene propagande in promocije društva na internetu, medijih in publikacijah društva. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesni klub Lukec je Sebastijan Vodlan. Na njega se lahko obrnete preko telefona 070 708 808 in na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..